150% έως και €200
1η Κατάθεση - Μπόνους έως €200 • Μόνο για νέους πελάτες • Ελάχ. κατάθεση €10  •  50x όριο στοιχηματισμού  •   Ισχύουν Όροι

Frequently Asked Questions

Need answers to your questions? Browse our handy FAQ guide and you’ll find everything you need to know.

Alternatively, if you can’t find what you’re looking for, get in touch with our 24/7 Support Team. They’ll be able to help you with any queries you may have.

How do I register an account at Lucky Nugget Online Casino?

Once your account registration process begins, you’ll be served a registration form. Where a field for information has been provided, please fill in your relevant details. Once completed, a window will appear which will display your account details which you must use to log into the casino software. Keep these in a safe place.

Your New Player Sign-up Bonus

How do I claim my sign-up bonus? (Available in $, CA$, £, € )

To see what sign-up bonuses are available to you, and for more on how to claim them, simply click here.

Do you have more questions or need further help? Contact Lucky Nugget Online Casino’s 24/7 Support Team.

Instant Play

  • Fastgame loading
  • The freedom to log in and playusing a desktop or laptop from any location
  • Over 150+ casino classics that include Video Slots, Progressive Slots and Table Games
  • Frequent new gamesand updates
  • Multiple language settings
  • Free and Real Moneygaming options
  • AND SO MUCH MORE!

Do you have more questions or need further help? Contact Lucky Nugget Online Casino’s 24/7 Support Team.

Wagering Requirements

-What are Wagering Requirements?

What is a wager, and why should I meet the wagering requirements are often questions asked by players. Quite simply, a wager is the total amount that you place in a bet at an online casino.

The reason that there is a wagering requirement (or playthrough as it is also known) is because we are literally giving away money for nothing. That’s what your sign-up bonus is – free money for you to use to play at our online casino. So, to avoid abuse, Lucky Nugget Online Casino, like all other online casinos, places certain restrictions on the bonus we offer you. You can read all about these in our rules. We ask you to meet the wagering requirements and play through your bonus a number of times before you can cash it out. This means that you may be required to bet up to 50 times, depending on the game type. In other words, the game has a wagering requirement of 50. Once you have met this wagering requirement, you will be able to cash out.

Do you have more questions or need further help? Contact Lucky Nugget Online Casino’s 24/7 Support Team.

Security and Privacy

How safe are my credit card details?

Your credit card details are 100% safe with Lucky Nugget! We know what it feels like to give someone your credit card details and then worry if these details are safe. That’s why we’ve taken every care to ensure that your details are fully encrypted, even to our own staff members. We have also partnered with a world-renowned e-cash partner, Datacash Ltd, who have been processing payments since 1997.

Datacash also have a top-notch Fraud Department skilled at using the latest credit card control measures to ensure confidentiality of your personal details. Also, before any credit card transactions can take place, you will need to supply your Real Account number and password. This means that nobody but you can transact with your card! Other details are also requested in order to deposit credits into your account. A record of every transaction you make is kept and is available for you to review, so should the need for a complete paper audit arise, the information is readily available.

You are safe with Lucky Nugget!

You can read more about our Security and Privacy Policy here.

How safe is it to give my credit card details over the Internet?

Our preferred e-cash merchant, Datacash, makes use of state-of-the-art SSL encryption technologies that ensure your credit card and personal information is protected at all times.

Are my account number and password safe?

Lucky Nugget’s casino software uses 128-bit encryption when data is transferred over the Internet. Each player is issued with a unique account number and players choose their own password, which they alone can access. Our call centre will not change your password without proof of identification.

Do you have more questions or need further help?
Contact Lucky Nugget Online Casino’s 24/7 Support Team.

Receiving my Lucky Nugget Online Casino emails?

Why am I not receiving my Lucky Nugget Online Casino emails?

If you would like to receive regular offers from the casino as well as updates on new games and other casino news, we recommend that you follow the steps below to ensure you get all of your casino emails. Anti-spam filters have been used by many internet service providers to block out unwanted messages. Unfortunately, these filters may be blocking your Lucky Nugget Online Casino emails too. To ensure that you receive all your Lucky Nugget emails, add our email addresses to your email Safe List. 

Logging In

How do I log into the casino?

  • Connect to Lucky Nugget casino software by clicking the icon on your desktop or in your start menu.
  • Once the software interface is open, click on the 'Connect' button at the bottom of your screen.
  • A gray box will then appear.

Enter your Real Account details and pass word,and click “OK”.

Please note: your password is case-sensitive and has to be entered the same way each time you log in. Should you have any questions, please contact us.

What is my password/account number?

If you should forget either your password or your account number, simply contact the Support Team for assistance. Remember to have your registered details handy, as they will be requested.

Do you have more questions or need further help? Contact Lucky Nugget Online Casino’s 24/7 Support Team.

Registering an Account

How do I register an account at Lucky Nugget Online Casino?
Click on one of the following:

Once your account registration process begins, you’ll be served a registration form. Where a field for information has been provided, please fill in your relevant details.

Once completed, a window will appear which will display your account details which you must use to log into the casino software. Keep these in a safe place.

 

Making a deposit

How do I make a deposit?

In order to make a deposit, you first need to register a Real User Account. When you're ready to make a deposit, log into Lucky Nugget’s software and click on the bank button.

You will need to fund your Lucky Nugget Online Casino account by purchasing casino credits. We support a variety of banking options including credit cards, web wallets and even debit cards.

For more information on the best banking options, please visit our banking page.

Do you have more questions or need further help? Contact Lucky Nugget Online Casino’s 24/7 Support Team.

Withdrawing winnings

How do I withdraw my winnings?

Lucky Nugget Online Casino prides itself on processing withdrawals as quickly and as efficiently as possible.

When logged into the software, you can choose to press the “WITHDRAWAL” button at any time and we will process your payment. It is our policy to refund cash withdrawals to the same account or banking option that the original deposit was made on. However, not all banking options facilitate this. If this happens, we will advise you to select another option.

Lucky Nugget Online Casino adheres to the latest international monetary laws that govern our conduct. In order to do this we have introduced a faster and more effective withdrawal process that will see you receiving your withdrawal in 24-72 hours.

Each withdrawal will remain on hold for 24 hours, which gives you the option of reversing the transaction in order to use the funds for future bets. Reversing a withdrawal is the quickest way of funding your casino account.

Provided you’ve met our terms and conditions, your withdrawal will be processed within 24 hours. When submitting a withdrawal, the system will automatically check for wagering requirements or any outstanding/pending transactions on your account. Outstanding transactions may delay your withdrawal until they have been resolved.

For more information on the best banking options, please visit our banking page.

Do you have more questions or need further help? Contact Lucky Nugget Online Casino’s 24/7 Support Team.

Support

What do I do if I need technical assistance or have an account query?

Lucky Nugget Online Casino provides free, round-the-clock support to all casino players through the use of toll-free telephone numbers and email addresses. Please click here for more details.

Legalities

How old do you have to be to legally play at Lucky Nugget Online Casino?

Casino play is available only to persons older than 18 years of age, or the legal age of majority in their jurisdiction, whichever is the greater. Minors may not under any circumstances play at Lucky Nugget Online Casino.

May I register a credit card at Lucky Nugget Online Casino that is not in my name?

Our preferred e-cash merchant, Datacash, does not allow players to register credit cards that they are not signatories of. Should you wish to register your spouse's credit card, we suggest that you contact the e-cash merchant directly. If another person would like to play at our casino via your PC, we strongly recommend that they open their own Real Account.

Do you have more questions or need further help? Contact Lucky Nugget Online Casino’s 24/7 Support Team.

Fair Game Play

How fair are the games at Lucky Nugget?

Lucky Nugget Online Casino supports a Fair Gaming Policy, meaning that each time a game is played, the software uses a Random Number Generator to randomly produce the gaming results. This ensures that no 'programming' advantages can be created on Lucky Nugget’s side to favour the house. It also prevents players from gaining an unfair advantage by counting cards or 'cracking the system'. The Random Number Generator is audited on an ongoing basis to ensure compliance with Las Vegas standards. This means that not even we know what your next spin is going to be and there is no way we can “doctor” the results!

What happens if I lose my connection to the gaming server?

The gaming server archives all transactions in real time and is a reliable source of each gaming event. Should you lose your connection to the gaming server, it will automatically complete the transaction. The balance on the server when logging into the casino software, after a connection has been interrupted or lost, will reflect the true balance after completion of the last wager prior to the communication breakdown. A complete playing audit is available for your viewing - should you require one, please contact our Support Team.

Do you have more questions or need further help? Contact Lucky Nugget Online Casino’s 24/7 Support Team.

Το Καζίνο δεν μπορεί να ανοίξει λογαριασμούς, να επεξεργαστεί στοιχήματα ή να προβεί σε οικονομικές συναλλαγές για άτομα που κατοικούν στο κράτος της Κάτω Σαξονίας (Niedersachsen) στη Γερμανία. Η Bayton Ltd (C41970), είναι εγγεγραμμένη εταιρεία στη Μάλτα με διεύθυνση Villa Seminia, 8, Sir Temi Zammit Avenue, Ta XBiex XBX1011. Η Bayton Ltd είναι αδειοδοτημένη από την Αρχή Τυχερών Παιχνιδιών της Μάλτας με αριθμό άδειας: MGA/B2C/145/2007 (έκδοση: 1 Αυγούστου 2018).

×

Παρακαλούμε ενεργοποιήστε τα cookies για να εγγραφείτε και να συνδεθείτε με επιτυχία στην ιστοσελίδα.

X

Γλώσσα